Odbrana doktorske disertacije Emine Hasanagić, MA

Pravni fakultet

Pravni fakultet

OBAVIJEST

Emina Hasanagić, MA, studentica III ciklusa – doktorskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Mjere zapošljavanja u pravnom sistemu Evropske unije“

dana 28. 09. 2017. godine u Sali za sjednice (drugi kat, soba broj 204) Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7, sa početkom u 11:00 sati.