Obilježen Dan Mediterana muzičkim performansom "Nowadays"

Obilježen Dan Mediterana muzičkim performansom "Nowadays"

Ovogodišnji Dan Mediterana obilježen je i u Bosni i Hercegovini muzičkim performansom "Nowadays" iMTM-a Sarajevo, koji je izveden 28. novembra u 19:30 u "Ateljeu Figure" u Sarajevu. U svjetlu trenutnih okolnosti i stradanja u svijetu, kroz muzički performans koji se mogao gledati online putem streaming linka zajedno sa 42 zemlje Mediterana, poslana je poruka u svijet o solidarnosti, suživotu, miru, razumijevanju i toleranciji. Nastupile su alumne Muzičke akademije u Sarajevu Melisa Hajrulahović Tomić, Ajsela Zoronjić, Irma Mulić i Alma Ferović Fazlić koja, kao i alumni Akademije scenskih umjetnosti UNSA Enes Kozličić, studentica IV godine na Odsjeku za glumu Ana Marija Tomić, koja je i alumna Muzičke akademije UNSA te vokalna solistica Sara Vojičić. Uz klavirsku pratnju dirigenta ali i studenta IV godine na Odsjeku za klavir Muzičke akademije UNSA Bakira Samardžića i muzičkoj režiji više ass. Alme Ferović Fazlić izvedeni su songovi iz mjuzikla: Sound of Music, We Will Rock You, Company, Chicago, Oliver, Footloose, Caroline or Change, Miss Saigon, The Beautiful Game i Waitress.

Obilježen Dan Mediterana muzičkim performansom "Nowadays"
Obilježen Dan Mediterana muzičkim performansom "Nowadays"
Obilježen Dan Mediterana muzičkim performansom "Nowadays"