Obavještenje o zakazivanju prezentacije radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Đorđa Petronića, MA

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

Doktorski studij iz psihologije

Sarajevo, 28. 9. 2023. godine

 

OBAVJEŠTENJE

O ZAKAZIVANJU PREZENTACIJE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

 

U skladu sa Članom 41. stav 4. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj: 0101-38-276/11 od 29. 11. 2010. godine), zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Đorđa Petronića, MA pod naslovom Aktivno otvoreno mišljenje kod studenata u Bosni i Hercegovini za 09. 10. 2023. godine u 16:00 sati, kabinet br. 8  (NIRSA-prizemlje) na Univerzitetu u Sarajevu - Filozofskom fakultetu.

Komisija za ocjenu radne verzije doktorske disertacije kandidata Đorđa Petronića, MApod nazivom Aktivno otvoreno mišljenje kod studenata u Bosni i Hercegovini obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-19/23 od 26.07.2023. godine, u sljedećem sastavu:

  1. Dr. Goran Knežević, redovni profesor Univerziteta u Beogradu, R Srbija, predsjednik
  2. Dr. Nermin Đapo, redovni profesor, mentor i član komisije
  3. Dr. Nina Hadžiahmetović, docentica, članica

Nakon obavljenog zadatka, Komisija će sačiniti i podnijeti svoj izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima, Vijeću Univerziteta u Sarajevu  - Filozofskom fakultetu.