Obavještenje o zakazivanju prezentacije radne verzije doktorske disertacije mr. sci. dr. Berise Hasanbegović

Medicinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

MEDICINSKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. sci. dr. Berise Hasanbegović pod naslovom„Prognostički i prediktivni značaj imunohistohemijske ekspresije liganda 1 programirane ćelijske smrti (PD-L1) u neoadjuvantnom tretmanu karcinoma dojke“ za ponedjeljak, 20. novembra/studenog 2023. godine u 10 sati u Sali doktorskog studija, lamela B, IV sprat, Čekaluša 90.

Komisija u sastavu:

Prof. dr. Svjetlana Loga-Zec - redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za oblast Farmakologija i toksikologija, Univerzitet u Sarajevu – Medicinski fakultet - predsjednik

Prof. dr. Semir Bešlija - redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu – mentor – član

Prof. dr. Timur Cerić – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - član

Prof. dr. Mirsad Dorić – redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za oblast Patologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - zamjenski član