Obavještenje o zakazivanju odbrane projekta doktorske disertacije Damira Kahrića, MA

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

Doktorski studij književnosti

Sarajevo, 09. 11. 2022. godine

 

OBAVJEŠTENJE

O ZAKAZIVANJU ODBRANE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

 

U skladu sa Članom 32. stav 2. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu – doktorski studij (broj: 01-1101-79-1/18 od 19. 12. 2018. godine), zakazuje se odbrana projekta doktorske disertacije kandidata Damira Kahrića, MA pod nazivom (Re)interpretacije književnog djela Williama Shakespearea u književnosti i kulturi Bosne i Hercegovine u 20. i 21. stoljeću ((Re)interpretations of William Shakespeare's Literary Opus in Literature and Culture of Bosnia and Herzegovina in 20th and 21st Century) za 16. 11. 2023. godine u 12 sati, na Univerzitetu u Sarajevu - Filozofski fakultet. Odbrana će se održati u prostoriji br. 82/I.

Komisija za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i doktorske disertacije (Komisija Univerziteta) kandidata Damira Kahrića, MApod nazivom (Re)interpretacije književnog djela Williama Shakespearea u književnosti i kulturi Bosne i Hercegovine u 20. i 21. stoljeću ((Re)interpretations of William Shakespeare's Literary Opus in Literature and Culture of Bosnia and Herzegovina in 20th and 21st Century) obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-17-113/23 od 26. 10. 2023. godine, u sljedećem sastavu:

  1. Prof. dr. Almir Bašović, predsjednik,
  2. Prof. dr. Demir Alihodžić, Univerzitet u Tuzli, mentor i član,
  3. Prof. dr. Sanjin Kodrić, komentor, član,
  4. Prof. dr. Selma Veseljević-Jerković, član,
  5. Prof. dr. Adijata Ibrišimović-Šabić, član,
  6. Prof. dr. Almedina Čengić, zamjenska članica

Nakon obavljenog zadatka, Komisija Univerziteta će sačiniti i podnijeti svoj izvještaj o projektu doktorske disertacije. Nakon što vijeće studija, vijeće organizacione jedinice  i Senat Univerziteta donesu odluku o prihvatanju izvještaja Komisije Univerziteta, doktorant može početi realizaciju projekta doktorske disertacije.

 

PREDSJEDNIK

VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA

Prof. dr. Alena Ćatović