Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti radne verzije disertacije i izvještaja o ocjeni doktorske disertacije mr. sci. dr. Berise Hasanbegović

Medicinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

MEDICINSKI FAKULTET

                                                                  

OBAVJEŠTENJE

 

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj:0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine), Univerzitet u Sarajevu – Medicinski fakultet stavlja na uvid javnosti izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata:

Mr. sci. dr. Berisa Hasanbegović, zaposlena na Klinici za onkologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

Naslov doktorske disertacije: „Prognostički i prediktivni značaj imunohistohemijske ekspresije liganda 1 programirane ćelijske smrti (PD-L1) u neoadjuvantnom tretmanu karcinoma dojke“

Komisija u sastavu:

Prof. dr. Svjetlana Loga-Zec -  redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za oblast Farmakologija i toksikologija, Univerzitet u Sarajevu – Medicinski fakultet - predsjednik

Prof. dr. Semir Bešlija - redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu – mentor – član

Prof. dr. Timur Cerić – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - član

Prof. dr. Mirsad Dorić – redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za oblast Patologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - zamjenski član

 

Mjesto i vrijeme za pregled izvještaja i radne verzije doktorske disertacije: Univerzitet u Sarajevu – Medicinski fakultet, Čekaluša 90, na period od 05. 12. 2023. do 04. 01. 2024. godine, svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Službi za podršku naučno-istraživačkom radu i tijelima Fakulteta.