Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije i ocjene korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Muamera Dizdara, mr. ing. hem.

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE UNIVERZITETAUSARAJEVU-

PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

 

OBJAVLJUJE

 

Korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije pod naslovom: „Sinteza i antioksidativno i enzim-inhibitorno djelovanje derivata fenolskih kiselina i aldehida“, kandidata Muamera Dizdara, Mr. ing.hem., višeg asistenta na Odsjeku za hemiju Univerziteta u Sarajevu-Prirodno-matematičkog fakulteta i studenta III ciklusa studija Odsjeka za hemiju Univerziteta u Sarajevu-Prirodno-matematičkog fakulteta, i OCJENA KorigovanE radne verzije projekta doktorske disertacijekoju je sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. Dr. sci. Danijela Vidic, vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu-Prirodno-matematičkog fakulteta, doktorhemijskihnauka, uženaučneoblasti: „Organska hemija„ i „Biohemija",predsjednica Komisije,
  2. Dr. sci. Milka Maksimović, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu, doktorhemijskihnauka, uženaučneoblasti: „Organska hemija„ i „Biohemija",  mentor,
  3. Dr. sci. Amira Čopra-Janićijević, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu -Prirodno-matematičkog fakulteta,, doktorhemijskihnauka, uženaučneoblasti: „Organska hemija„ i „Biohemija",član,

stavljaju se javnosti na uvid

 

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 13.10.2021. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu, ulica Zmaja od Bosne 33-35.