Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigirane radne verzije projekta doktorske disertacije i Izvještaja o ocjeni doktorske disertacije Huseina Ohrana

Veterinarski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU 

VETERINARSKI FAKULTET

 

O B J A V LJ U J E

U skladu sa članom 42. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu iz 2018. godine, korigirana radna verzija projekta doktorske disertacije pod naslovom:  Utjecaj temperature i geografskog područja na ekspresiju kandidat gena termalnog stresa kod bosanskohercegovačke ovce pramenke doktoranta Husein Ohrana zaposlenog na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije koji je sačinila Komisija u sastavu: 

  1. Prof. dr. Amina Hrković-Porobija, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, oblast: Temeljne nauke veterinarske medicine,  predsjednik Komisije;
  2. Prof. dr. Aida Hodžić,  Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, oblast: Temeljne nauke veterinarske medicine,  mentor i član Komisije;
  3. Prof. dr. Naris Pojskić, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, naučna oblast: Molekularna populacijska genetika, bioinformatika, laboratorijske eksperimentalne tehnologije, komentor i član Komisije;
  4. Prof. dr. Teufik Goletić, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, oblasti: Zdravstvena zaštita životinja i Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji, član Komisije;
  5. Prof. dr. Dunja Rukavina, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, oblast: Temeljne nauke veterinarske medicine, član Komisije;
  6. Prof. dr. Atifa Ajanović, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, oblast: Temeljne nauke veterinarske medicine, zamjenski član Komisije.

 

STAVLJAJU SE NA UVID JAVNOSTI

i ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 21.09.2023. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 10 do 14 sati u Dekanatu Univerziteta u Sarajevu – Veterinarskog fakulteta, ulica Zmaja od Bosne 90.