Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr. Enise Bajraktarević

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET                         

                                                                                                         

           

O B A V J E Š T E N J E

 

 

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidatkinje:

 

 

Mr. Enisa Bajraktarević

 

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Sociolingvistički opis govora grada Sarajeva u 20. stoljeću

 

            KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

 

       Predsjednik: Dr. Amela Šehović, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu -        Filozofski fakultet,

             

Članovi:                     

  1. Dr. Refik Bulić, redovni profesorFilozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli,
  2. Dr. Mehmed Kardaš, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu - Filozofski fakultet.

 

 

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJAKOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet od 28. 10. 2023. godine do 27. 11. 2023. godine.