Obavještenje o prezentaciji radne verzije doktorske disertacije kandidatakinje mr. Lejle Čano Dedić

Fakultet zdravstvenih studija

UNIVERZITET U SARAJEVU-FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

III ciklus studija/doktorski studij

Datum: 18.06.2024. godine

Prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidatakinje mr. Lejle Čano Dedić

U skladu sa članom 38. Pravila studiranja za treći ciklus studija, prezentacija radne verzije doktorske disertacije pod naslovom „Uticaj interventnog programa na prevenciju komplikacija uzrokovanih inzulinskom rezistencijom kod žena reproduktivne dobi“ kandidatkinje mr. Lejle Čano Dedić održat će se  25.06.2024. godine (utorak), s početkom u 14:00 sati u Dekanatu Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija.

 

Prof. dr Adnan Šehić

Sekretar Vijeća III ciklusa studija