Obavještenje o pozivu za aplikacije - Intenzivni kurs: Rod, mirovne studije i studije konflikta

Intenzivni kurs: Rod, mirovne studije i studije konflikta

Institut za istraživanje mira u Tampereu (TAPRI) nudi intenzivni jednosedmični kurs u okviru  studija mira i sukoba, sponzoriran od strane Nordplus granta za visoko obrazovanje i Erasmus +, fokusirajući se na ljude, zajednice i gradove u izgradnji mira i inkluzivan pristup mirovnim studijama. Ovo je jedan od tri kursa koji se nude u okviru InPeace projekta čiji je cilj stvaranje inovativne mreže visokoškolskih ustanova iz različitih krajeva Evrope i jačanje položaja evropskih univerziteta u istraživanju mira i obrazovanja.

InPeace intenzivni proljetni kurs 2020. organiziran je oko četiri međusobno povezane teme nastave i istraživanja (TRT):
TRT 1: Preklapanja između roda i sukoba
TRT 2: Kako se grade muškosti i ženstvenosti u doba sukoba i rata?
TRT 3: Utjecaj unutar konteksta sukoba / post-sukoba
TRT 4: Kako se rod i etnička pripadnost koriste u narativima i političkim diskursima?

  • Kurs je otvoren za studente magistarskih i doktorskih studija. Šest kandidata će biti izabrano za sudjelovanje na kursu
  • Putovanja i smještaj pokriveni su grantovima Nordplus-a i Erasmus-a +
  • Kurs okuplja vodeće naučnike iz oblasti studija mira i sukoba
  • Kurs nosi 5 ECTS bodova 

COVID-19
Kurs će se održati u Tampereu (Finska) od 1. do 7. marta, ali studenti će biti obaviješteni o svim promjenama koje bi se mogle dogoditi u izvođenju kursa zbog pandemije COVID-19.

Postupak prijave:
Da biste se prijavili za kurs pošaljite motivacijsko pismo (500-700 riječi) i svoj CV akademskim koordinatoricama ovog programa: van. prof. dr. Zilka Spahić Šiljak (zilkasiljak@gmail.com) i Marija Ivanović (marija.ivanovic@cis.unsa.ba). Kurs će biti na engleskom jeziku, što znači da biste trebali vladati ovim jezikom.

ROK ZA PRIJAVE JE 28. oktobar 2020.

Kontakt osoba:

Dodatne informacije mogu se naći na web stranici Mirovnog centra Höfði Reykjavík www.peacecentre.is i na web stranici TAPRI www.research.tuni.fi/tapri/