Obavještenje o odbrani završnog rada Jasmine Halavać

Veterinarski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU -

VETERINARSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu Jasmina Halavać, studentica integriranog studija veterinarske medicine branit će završni rad pod naslovom

 

SINDROM BRAHICEFALIČNIH PASA

dana 29.09.2023. godine (petak) sa početkom u 14:00 sati.

 

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, a održat će se u Sali 124 na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu.