Obavještenje o odbrani završnog rada Antonie Puljić

Veterinarski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU -

VETERINARSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu Antonia Puljić, studentica integriranog studija veterinarske medicine branit će završni rad pod naslovom

 

GENODERMATOZE PASA S POSEBNIM OSVRTOM NA IHTIOZU

dana 02.10.2023. godine (ponedjeljak) sa početkom u 11:00 sati.

 

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, a održat će se u Sali 210 na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu.