Obavještenje o odbrani projekta doktorske disertacije mr. Ane Perunović Ražnatović

Obavještenje o odbrani projekta doktorske disertacije mr. Ane Perunović Ražnatović

Odbrana projekta doktorske disertacije

kandidatkinje mr. Ane Perunović Ražnatović

 

 

Odbrana projekta doktorske disertacije pod nazivom “Kompozitorsko stvaralašvo u Crnoj Gori (počeci kompozitorske prakse u Crnoj Gori krajem XIX vijeka i stvaralački dometi do polovine XX vijeka)” kandidatkinje mr. Ane Perunović Ražnatović održati će se u skladu sa Odlukom Vijeća III ciklusa studija, dana 23.11.2022. godine s početkom u 13:00 sati u Maloj Sali na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.

 

 

Sarajevo, 18.11.2022. godine                                                                            STUDENTSKA SLUŽBA