Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. Zinete Mulaosmanović

Fakultet zdravstvenih studija

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 12.06.2024. godine
 

OBAVJEŠTENJE O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

 

U četvrtak 20.06.2024. godine na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija će se održati odbrana Doktorske disertacije.

• Mr. Zineta Mulaosmanović,  branit će Doktorsku disertaciju pod naslovom:

Odgovor sistema primarne zdravstvene zaštite u uslovima pandemije COVID-19

sa početkom u 12.00 sati

Odbrana će se održati na Univerzitetu u Sarajevu - Građevinskom fakultetu (učionica br.8), ulica Patriotske lige br. 30.

 

 

Prodekan za naučnoistraživački rad

Prof. dr. Amra Mačak Hažiomerović