Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. Emine Subašić

Prirodno-matematički fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU -

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

 

OBJAVLJUJE

 

 

Mr. Emina Subašić, studentica III ciklusa – doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Neutrofilna elastaza kao biomarker u dijagnozi inflamatornih

oboljenja kod starijih i gerijatrijskih pacijenata“,

 

dana 18. 12. 2023. godine (ponedjeljak), sa početkom u 15:00 sati u sali 805/VIII Prirodno-matematičkog fakulteta. Odbrana doktorske disertacije je javna, a rad se može pogledati u Sekretarijatu Fakulteta.