Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata mr. Muhameda Mujakića

Fakultet političkih nauka

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

VIJEĆE FAKULTETA

O G L A S

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata MR. MUHAMEDA MUJAKIĆA  podnaslovom:„POLITIČKA I PRAVNA OSNOVA RAZVOJA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE OD 1996. DO 2016. GODINE“ održatćese u ponedjeljak, 26.07.2021. godineu 10:00 sati, sala 12 na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

Služba za doktorske studije