Nova izdanja časopisa "Sarajevski žurnal za društvena pitanja" (SSSR)

Nova izdanja časopisa "Sarajevski žurnal za društvena pitanja" (SSSR)

Izašla su dva nova broja časopisa Sarajevski žurnal za društvena pitanja, Vol. 11 (1-2) 2022. i Vol. 12 (1-2) 2023!

Sa zadovoljstvom obavještavamo da su objavljena dva nova dvobroja časopisa Sarajevski žurnal za društvena pitanja u izdanju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Časopisi su od danas dostupni online pod Creative Commons (CC) Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 licencom, a uskoro i u printanom izdanju.

Prvi dvobroj za 2022. godinu donosi pet naučnih radova i dva prikaza knjiga, dok dvobroj za 2023. sadrži deset naučnih radova.

Kompletan sadržaj novih brojeva dostupan je na novoj web stranici časopisa Sarajevski žurnal za društvena pitanja: https://ejournals.fpn.unsa.ba/index.php/sssr/index

Priprema i štampa časopisa Sarajevski žurnal za društvena pitanja sufinansirani su uz pomoć Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo u okviru projekta sufinansiranja naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata od posebnog interesa za Kanton Sarajevo u 2022.i 2023. godini.