Međunarodna naučna konferencija „Prava intelektualnog vlasništva i Web 3.0“

Međunarodna naučna konferencija „Prava intelektualnog vlasništva i Web 3.0“

Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet vas sa zadovoljstvom poziva na međunarodnu naučnu konferenciju u okviru Projekta: “Značaj prava intelektualnog vlasništva u poticanju inovativnosti i kreativnosti na Univerzitetu u Sarajevu” (IVIK UNSA), koji se realizira uz podršku Centra za istraživanje i razvoj Univerziteta u Sarajevu, a koji sufinansira Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, pod nazivom:

 

„Prava intelektualnog vlasništva i Web 3.0“

 

Konferencija će se održati u

ponedjeljak, 22. aprila 2024. godine sa početkom u 9:30 sati

Pravni fakultet/Sala za sjednice – II sprat

 

 

Cilj ove konferencije jeste tematiziranje aktuelnih pravnih problema iz oblasti prava intelektualnog vlasništva uzrokovanih rapidnim napretkom digitalnih tehnologija, no uz jedan interdisciplinarni pristup, na način da će konferencija okupljati izlagače_ice različitih profesionalnih profila (akademija, advokatura i IT industrija), te sa ekspertizom kako iz oblasti prava intelektualnog vlasništva, tako i naprednih tehnologija.