Gostovanje prof. dr. Midhata Ajanovića na Akademiji scenskih umjetnosti UNSA

Akademija scenskih umjetnosti

Od ponedjeljka 4. 12. do petka 8. 12. 2023. godine, studenti Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu imat će priliku proširiti svoje znanje o filmskoj umjetnosti kroz serijal predavanja bosanskohercegovačkog animatora i profesora Midhata Ajanovića koji već dugi niz godina živi i radi u Švedskoj.

Midhat Ajanović – Ajan je profesor, pisac, karikaturist, filmski autor i teoretičar, koji je nakon završene žurnalistike u Sarajevu učio animaciju u Studiju za crtani film Zagreb filma. Od 1994. godine Ajanović živi u Švedskoj, gdje je doktorirao na filmu i gdje godinama uspješno predaje povijest, teoriju i estetiku filma. Trenutno predaje na Univerzitetu West u Trollhättanu. Ajanović je za svoj praktični rad nagrađivan na uglednim filmskim festivalima i izložbama širom svijeta.

Ovo gostovanje organizirano je kroz program „Prenos znanja stručnjaka iz dijaspore/iseljeništva u javne institucije u BiH“ Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Prvo predavanje „OSNOVE VIZUALNOG PRIPOVIJEDANJA: Kako slika priča,“ koje će se održati na Sceni ASU od 10 do 13, otvoreno je za javnost i svi zainteresirani su dobrodošli.