Fakultet političkih nauka UNSA | 80. godišnjica Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a te Drugog zasjedanja AVNOJ-a

Fakultet političkih nauka UNSA | 80. godišnjica Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a te Drugog zasjedanja AVNOJ-a

U povodu obilježavanja 80. godišnjice od Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a te Drugog zasjedanja AVNOJ-a Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu organizira višednevnu Međunarodnu konferenciju "ZAVNOBIH I AVNOJ 80 GODINA POSLIJE: HISTORIJSKE REFLEKSIJE I SAVREMENO RAZUMIJEVANJE".

Cilj konferencije jeste da se s ove historijske distance i iz recentnog ugla interpretiraju poruke i značaj ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a u savremenom kontekstu, polazeći od teze da ova dva događaja ne predstavljaju samo vid antifašističke i narodnooslobodilačke borbe, već u sebi sadrže i socijalni aspekt, a njihova se emancipatorna dimenzija ogleda u široj historijskoj, političko-društvenoj i kulturološkoj komponenti.

 

Prigodna izložba "Historijske refleksije: Plakat kao medij uspostavljanja društvenog i političkog poretka" organizirana u saradnji s Historijskim muzejem Bosne i Hercegovine, kojom će Međunarodna konferencija zvanično započeti, bit će otvorena u ponedjeljak, 20.11.2023. godine u 18 sati.

 

Izložbu čini reprodukcija plakata koji su nastajali u periodu od kraja Drugog svjetskog rata do devedesetih godina i koji su učestvovali u procesu konstrukcije kolektivnog identiteta Jugoslavije, a danas pomažu u procesu dekonstrukcije jugoslovenskog društva. Izložba je struktuirana prema tri tematske cjeline: Izgradnja kolektivnog sjećanja kroz obilježavanje važnih historijskih datuma; Obnova i izgradnja: refleksija socijalno-ekonomskog sistema Jugoslavije na plakat te Jugoslavizacija svakodnevnice. 

1