Fakultet islamskih nauka UNSA | Nastavna posjeta Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine

Fakultet islamskih nauka UNSA | Nastavna posjeta Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine

U četvrtak, 22 februara, studenti druge godine teološkog programa i studenti druge godine pedaškog programa Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, sa lektoricom arapskog jezika profesoricom Walaa Mamdouh, posjetili su Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Posjeta je bila planirana kao čas izvan učionice na kome su studenti u jednom konkretnom okruženju međusobno razgovarali na arapskom jeziku i uz pomoć profesorice Walaa usvajali novi vokabular, a onaj već usvojeni stavljali u funkciju.

Svi su se složili da je čas bio višestruko koristan. Studenti su se, motivirani okruženjem, uključivali u konverzaciju, postavljali pitanja, bilježili novi vokabular, pa je lektorica profesorica Walaa, potaknuta takvom atmosferom, obećala slične posjete i u narednom periodu. I studenti i profesorica smatraju da ovakav koncept organizacije časa treba biti povremena praksa u planiranju časova konverzacije.

Fakultet islamskih nauka UNSA | Nastavna posjeta Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine
Fakultet islamskih nauka UNSA | Nastavna posjeta Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine
Fakultet islamskih nauka UNSA | Nastavna posjeta Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine