ERASMUS+ projekat „Jačanje obrazovnog kapaciteta za upravljanje rizikom alohtonih vodenih vrsta na zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora) - RiskMan”

ERASMUS+ projekat „Jačanje obrazovnog kapaciteta za upravljanje rizikom alohtonih vodenih vrsta na zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora) - RiskMan”

U okviru ERASMUS+ CBHE programa 2020, Univerzitet u Sarajevu realizira projekt pod nazivom „Jačanje obrazovnog kapaciteta za upravljanje rizikom alohtonih vodenih vrsta na zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora)“/„Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro) – RiskMan“.

1Nosioci projektnih aktivnosti na Univerzitetu u Sarajevu su Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB) i Prirodno-matematički fakultet, a voditeljica projekta na UNSA je prof. dr. Belma Kalamujić Stroil, viša naučna saradnica. RiskMan projektni konzorcij sastoji se od partnera iz osam zemalja: Turske, Italije, Sjeverne Makedonije, Grčke, Hrvatske, Albanije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a koordinator konzorcija je Univerzitet Mugla Sıtkı Koçman, Turska.

Strane (alohtone) i invazivne vrste globalno su prepoznate kao jedna od glavnih prijetnji nativnom biodiverzitetu vodenih ekosistema, a njihovo prisustvo može imati ekonomske i sociološke implikacije i po lokalne ljudske zajednice. Stoga je glavni cilj projekta promoviranje edukacije dionika i unapređenje visokog obrazovanja u oblasti procjene rizika od alohtonih vrsta i podsticanje istraživanja i saradnje na upravljanju alohtonim vrstama u regionu Zapadnog Balkana.

Do sada je Riskman konzorcij objavio procjenu regulative, obrazovne prakse i socio-ekonomske percepcije alohtonih vodenih vrsta na Balkanu, te kreirao online upitnik s ciljem prikupljanja informacija o prisustvu alohtonih vrsta u vodotocima Zapadnog Balkana i izgradnje jedinstvene baze podataka koja bi poslužila kao jedan od alata u procjeni rizika i planiranju upravljačkih aktivnosti. Razvijena su i tri nova predmeta koji će postati dijelom kurikuluma na partnerskim visokoškolskim ustanovama iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije. Programi su testirani na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA u martu 2022. godine, a ocjenjeni su najvišom ocjenom od strane polaznika.

Poseban fokus u projektu, shodno njegovoj skraćenici, posvećen je konceptu upravljanja rizikom. Danas je upravljanje rizicima važna tema istraživanja jer su rizici uvijek prisutni u industrijskoj aktivnosti pa tako i u sektoru akvakulture i ribarstva. Jedan od ciljeva i specifičnosti ovoga projekta jeste izrada okvira javne politike za stvaranje novog zanimanja „Upravitelj rizika“ kako bi se otvorile nove mogućnosti za zapošljavanje mladih u partnerskim zemljama. Konzorcij je do sada uspostavio zajednički model upravljanja rizikom u zemljama Zapadnog Balkana te razvio prilagođeni kurs o upravljanju rizikom u sektoru akvakulture i ribarstva namijenjen nezaposlenim mladim osobama, kako bi ih se učinilo što konkurentnijim na stalno razvijajućem tržištu rada.

Više informacija o aktivnostima i rezultatima projekta možete pronaći na zvaničnoj internetskoj stranici projekta http://www.riskman.mu.edu.tr/en/.