Ekspert Evropske komisije Bernhard Fabianek posjetio Univerzitet u Sarajevu

Ekspert Evropske komisije Bernhard Fabianek posjetio Univerzitet u Sarajevu

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj danas je ugostio Bernharda Fabianeka iz Evropske komisije, višeg eksperta Generalnog direktorata za istraživanje i inovacije, i Gianlucu Vanninija, šefa operacija Odjela za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije EU u Bosni i Hercegovini. Sastanku su prisustvovali i prof. dr. Tarik Zaimović, prorektor za finansije, prof. dr. Mirza Dautbašić, prorektor za naučnoistraživački rad, prof. dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić, direktorica Centra za istraživanje i razvoj i mr. Nina Begović, šefica Službe za naučnoistraživački rad.

 

Sastanak je bio posvećen razgovorima o projektima u kojima aktivno sudjeluje Univerzitet u Sarajevu, a koje finansira Evropska komisija kroz program za istraživanje i inovacije Horizon Europe. Univerzitet u Sarajevu vodeća je institucija u BiH po broju ostvarenih učešća u Horizon Europe programu, a od septembra ove godine je i koordinator istraživačkog projekta koji će biti finansiran kroz ovaj program.

Na sastanku su također predstavljena značajna postignuća i budući planovi Univerziteta u Sarajevu, s posebnim naglaskom na ulaganje u istraživačku infrastrukturu i inicijative za osiguranje održivosti i otvorenosti infrastrukture.

Prof. dr. Tarik Zaimović, prorektor za finansije, detaljno je prezentirao Master plan Kampusa Univerziteta u Sarajevu, koji uključuje impresivne planove za izgradnju i unapređenje infrastrukture, koja će omogućiti još bolje uvjete za istraživanje i obrazovanje.

Istaknut je značaj saradnje između Univerziteta u Sarajevu i institucija Evropske unije, koja ne samo da podržava razvoj visokog obrazovanja i istraživanja u Bosni i Hercegovini, već i jača veze između akademske zajednice i institucija, čime se otvaraju nove mogućnosti za inovacije i napredak u regiji.

Ekspert Evropske komisije Bernhard Fabianek posjetio Univerzitet u Sarajevu
Ekspert Evropske komisije Bernhard Fabianek posjetio Univerzitet u Sarajevu
Ekspert Evropske komisije Bernhard Fabianek posjetio Univerzitet u Sarajevu
Ekspert Evropske komisije Bernhard Fabianek posjetio Univerzitet u Sarajevu
Ekspert Evropske komisije Bernhard Fabianek posjetio Univerzitet u Sarajevu