"Diaspora Talks" | Gostujuće predavanje i promocija knjiga prof. dr. Igora Štiksa održani na Fakultetu političkih nauka UNSA

"Diaspora Talks" | Gostujuće predavanje i promocija knjiga prof. dr. Igora Štiksa održani na Fakutletu političkih nauka UNSA

Zadovoljstvo nam je što smo u utorak, 29. 11. 2022. godine, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, u okviru drugog ciklusa serije predavanja "Diaspora Talks" ugostili prof. dr. Igora Štiksa sa Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu i Filozofskog fakulteta UL u Sloveniji.

Prisutnima su se u uvodnom obraćanju u ime Ureda za međunarodnu saradnju Fakulteta političkih nauka UNSA obratili prodekanesa prof. dr. Sanela Bašić, i koordinator, viši asistent Jasmin Hasanović.

Sintezirajući svoja dva svijeta, akademski i umjetnički, predavač je prevashodno govorio o esencijalnim odrednicama aktivističke estetike. Kroz eklatantne društvene primjere razmatrao je ulogu umjetnosti te aktuelna pitanja "nove" ljevice. Predavanje je rezultiralo zanimljivom diskusijom u okviru koje se dotaklo nekolicine relevantnih pitanja poput odnosa umjetnosti i politike, potrebe odvajanja autora od njegovih djela, kao i pitanja društvenog angažmana i savremene protestne kulture uopće.

Pored konstruktivnog javnog predavanja, Štiks je po prvi put u Sarajevu promovirao i svoje tri knjige: "The New Balkan Left: Struggles, Successes, Failures" (u koautorstvu s Krunoslavom Stojakovićem), "Aktivistička estetika" i roman "W".

"Diaspora Talks" | Gostujuće predavanje i promocija knjiga prof. dr. Igora Štiksa održani na Fakultetu političkih nauka UNSA
"Diaspora Talks" | Gostujuće predavanje i promocija knjiga prof. dr. Igora Štiksa održani na Fakultetu političkih nauka UNSA
"Diaspora Talks" | Gostujuće predavanje i promocija knjiga prof. dr. Igora Štiksa održani na Fakultetu političkih nauka UNSA
"Diaspora Talks" | Gostujuće predavanje i promocija knjiga prof. dr. Igora Štiksa održani na Fakultetu političkih nauka UNSA
"Diaspora Talks" | Gostujuće predavanje i promocija knjiga prof. dr. Igora Štiksa održani na Fakultetu političkih nauka UNSA
"Diaspora Talks" | Gostujuće predavanje i promocija knjiga prof. dr. Igora Štiksa održani na Fakultetu političkih nauka UNSA
"Diaspora Talks" | Gostujuće predavanje i promocija knjiga prof. dr. Igora Štiksa održani na Fakultetu političkih nauka UNSA