Delta varijanta SARS-CoV-2 potvrđena i sekvencionirana u Laboratoriju za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja Veterinarskog fakulteta UNSA

Veterinarski fakultet

05. 07. 2021. - Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa FMZ-om, ZzJZ-om FBiH te Zavodom za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (SKB) u dva klinička uzorka građana državljana BiH potvrdio je, a potom i sekvencionirao nove slučajeve delta varijante virusa SARS-CoV-2 u BiH.  

Sumnja da je riječ o varijantnom soju postavljena je u Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar, nakon čega su uzorci, zahvaljujući već ranije uspostavljenoj komunikaciji i saradnji ali i aktivnostima Kriznog štaba FMZ-a, preko ZzJZ-a FBiH, upućeni na konfirmaciju i sekvencioniranje u Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja Veterinarskog fakulteta.

Ova aktivnost, koja je rezultat bliske saradnje i sinergije gore navedenih institucija, na najbolji mogući način potcrtava značaj pristupa OneHealth u ranoj detekciji emergentnih prijetnji zdravlju stanovnika FBiH i BiH.