Dekan Univerziteta u Sarajevu - Muzičke akademije potpisao bilateralni sedmogodišnji ugovor o saradnji s Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku

Muzička akademija

Dekan Univerziteta u Sarajevu - Muzičke akademije prof. mr. Ališer Sijarić potpisao je danas bilateralni sedmogodišnji ugovor o saradnji s Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku. Ovaj ugovor rezultat je njegovanja višegodišnjeg partnerstva između dvije akademije, koje će sada, u okviru programa Erasmus+, dobiti novi prostor za razvoj. Navedeni ugovor osnova je za produbljivanje interinstitucionalne umjetničke, naučne i nastavne saradnje te predviđa mobilnosti studenata kao i nastavnog i nenastavnog osoblja.

1Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku jedno je od najznačajnijih mjesta studiranja u Hrvatskoj za sve studente koji žele steći znanja iz područja glazbene, dramske, primijenjene i vizualne umjetnosti te medijske kulture i kulturalnog menadžmenta. Na Akademiji se izvode sveučilišni preddiplomski, diplomski i poslijediplomski umjetnički i znanstveni studiji te se podjednako razvijaju umjetničko stvaralaštvo i znanstveno-istraživački rad. Akademija je smještena u nekoliko zgrada u sklopu Sveučilišnog kampusa i u zgradi Rektorata u baroknoj Tvrđi. Akademiju čini šest odsjeka – Odsjek za glazbenu umjetnost, Odsjek za instrumentalne studije, Odsjek za kazališnu umjetnost, Odsjek za kreativne tehnologije, Odsjek za kulturu, medije i menadžment te Odsjek za vizualne i medijske umjetnosti.

Realiziraju se studijski programi iz područja glazbene pedagogije, pjevanja, kompozicije i teorije glazbe, instrumentalnih studija, likovne kulture, ilustracije, glume, lutkarske animacije, dizajna za kazalište, film i televiziju, kostimografije, scenografije i lutke za kazalište, film i multimediju, lutkarske režije i neverbalnog teatra te znanstveni studiji iz područja kulture, medija i menadžmenta, medija i odnosa s javnošću te menadžmenta u kulturi i kreativnim industrijama. U suradnji s Medicinskim fakultetom Osijek, Akademija je pokrenula i prvi Poslijediplomski specijalistički studij kreativne terapije u Republici Hrvatskoj sa smjerovima art (likovne) terapije, dramaterapije, muzikoterapije i terapije pokretom i plesom.