Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola

Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola

U periodu od 19. 11. do 23. 11. ove godine, grupa nastavnika i asistenata: prof. dr. Mladen Burazor, doc.dr. Senaida Halilović-Terzić, v.asist. Nadira Kuljuh-Bolić MA, v.asist. Zulejha Šabić-Zatrić MA, v.asist. Amina Mihmić MA, sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu bila je u studijskoj posjeti Hrvatskoj, koja je uključivala Zagreb, Koprivnicu, Pulu i Krk.

U sklopu studijskog putovanja su imali zadovoljstvo da posjete neke od istaknutijih arhitektonskih ostvarenja u domenu zgrada za obrazovanje.
Stručni obilazak škola je uključio posjetu Osnovnoj školi ”Središće” Zagreb, Osnovnoj školi ‘’Alojzije Stepinac’’ Zagreb, Osnovnoj školi ‘’Ivanja Reka’’ Zagreb, Osnovnoj školi ‘’Zorka Sever’’ Popovača, Osnovnoj školi ‘’Veli Vrh’’ Pula, Osnovnoj školi “Fran Krsto Frankopan” Krk, Vrtiću ‘’Katarina Frankopan’’ Krk i Gimnaziji ‘’Fran Galović’’ Koprivnica.

Prilikom posjeta članovi tima ”Bolje škole” su naišli na gostoprimstvo i topao doček školskih kolektiva te imali jedinstvenu priliku da sa ravnateljima škola, uposlenicima i učenicima razgovaraju o iskustvu boravka u školskim zgrada koje pripadaju suvremenom arhitektonskom izražaju.
Studijska posjeta je sastavni dio postupka implementacije znanstvenog projekta Bolje škole odobrenog od strane Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola
Arhitektonski fakultet UNSA | Stručni obilazak škola