Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova nastalih u okviru predmeta Arhitektonske kompozicije

Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije

U sali Burence Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 20. juna 2024. godine održana je izložba studentskih radova sa predmeta Arhitektonske kompozicije, Katedra za arhitektonsko projektovanje. Na početku otvaranja izložbe prisutnima se obratio predmetni profesor Mladen Burazor, koji je istakao važnost ove izložbe riječima: Posljednji put smo predstavili radove naših studenata u studijskoj 2014/15. godini i ovom prilikom se rado sjećam našeg profesora Hajrudina Zagore od kojeg su mnogi današnji viši asistenti, docenti i vanredni profesori učili o arhitektonskim kompozicijama (…) Ova izložba treba da bude inspiracija za buduće generacije studenata koji svojim različitim pristupima i idejama trebaju nadmašiti svoje prethodnike!

Auditoriju su se obratili i asistenti koji su na tim projektima radili sa studentima – viši asistent Harun Sabljaković, viši asistent Amar Zuka i asistentica Sabira Muftić-Damadžić. Takođe, predstavnici svakog od segmenata izložbe – Edib Pašić, Tajra Šurković, Hena Kaljanac i Belma Pirija, imali su priliku svojim kolegama prenijeti utiske i iskustvo rada na ovakvim projektima.

Izložba je postavljena u tri dijela:

U prvom dijelu su predstavljeni radovi studenata, studijske godine 2019/20., neposredno prije korone, pod naslovom Redizajn gradske pijace Ciglane. Osim studenata druge godine, ovu temu su obradili i studenti treće i pete godine u okviru predmeta Urbanističko projektovanje, Projektovanje 8 i Komercijalni objekti. U okviru izrade i rada na ovako jednom realnom pitanju i projektu, važno je spomenuti i saradnju sa Općinom Centar, gdje su rezultati ovog izazova predstavljeni Općinskim službenicima za dalji razvoj i redefiniranje predmetnog lokaliteta imajući u vidu sprovedene analize i ponuđena rješenja.

Drugi dio je sadržavao makete i izložbene plakate zadatka Arhitektonske kompozicije u prirodnom ambijentu, studijske godine 2020/21., gdje su predstavljene strukture u vidu vidikovaca na lokalitetima Hutovo Blato i Livansko Polje te paviljona za kontemplaciju na Bjelašnici. Studenti tada druge godine uprkos izazovima vremena u kojem su studirali (korona), borbe sa online učenjem i novim tehnikama rada, iznjedrili su kreativna i inspirativna rješenja. Pored kvalitetne prezentacije projekata preko plakata, kao poseban izazov za studente je svakako bila maketa za koju su mnogi naveli da se prvi put susreću sa ovim vidom rada.

Treći dio izložbe predstavljao je najrecentnije studentske radove iz zimskog semestra studijske 2022/23. godine, koji su nastali u sklopu arhitektonske radionice bazirane na terenskom i naučnom proučavanju kvaliteta Moderne arhitekture i urbanizma grada Sarajeva različitih arhitektonskih tipologija i mjerila sa akcentom na graditeljski opus najznačajnih protagonista Reufa i Muhameda Kadića. Rezultati radionice pod mentorstvom v. asistenta Haruna Sabljakovića produkt su timskog rada šest grupa studenata koji su kroz format arhitektonskih plakata, maketa i brošura arhitektonskih analiza prestavili šest antologijskih realizacija: urbanu vilu porodice Kopčić, stambeno-poslovne objekte Vakufa Čokadži h. Sulejmana i Vakufa Havadži Kemaludina, objekat Penzionog fonda, ansambl Džidžikovac i sistem stambenih blokova u ulici Branilaca Sarajeva.

Studentima koji su najvažnije uloge ovog procesa, bez kojih izložbe ne bi ni bilo, upućujemo iskrene pohvale na zalaganju i kreiranju inspirativnih ideja uz želju da i u nastavku svog naučnog i stručnog zalaganja ostanu podjednako vrijedni i kreativni kao budući arhitekti.

Studenti koji su učestvovali na izložbi:

"Redizajn gradske pijace Ciglane": Ahmić Nejra, Bojanić Benjamin, Pašić Edib, Jašarević Faris, Begović Fatmir, Ćatović Malik, Jugo Lamija, Bakou Lejla, Čaluk Ema, Mehmedalija Karhmetović, Nives Čengić, Šahza Ahmetagić, Došlo Sanela, Osmanović Emina

Brošura_ciglane_web 1

 

"Arhitektonske kompozicije u prirodnom ambijentu": Hasanović Alem, Tsiligkros Emina, Kuršumlija Elma, Polovina Adelisa, Krčalo Salih, Kukić Faris, Torlić Nedžmija, Džafo Amna, Blaškić Leona, Omerović Hajrudin, Buljubašić Dženis, Šaranović Senada, Mandić Igor, Dalipagić Merjem, Šurković Tajra, Aginčić Asja

Brošura_paviljoni 1

 

"Radionica": Halilčević Edina, Kadić Ema, Kaljanac Hena, Bodulović Marija,Kadrić Hana, Pindžo Emina, Pirija Belma, Hebibović Emina, Ademović Ajla, Borovac Vildana, Dedić Saniha, Dinar Ilma, Ibrahimović Lejla, Jenčiragić Mela, Smajlović Ajla, Halilović Amra, Hasić Armina, Bećić Edisa, Čabaravdić Lamija, Hadžović Hana, Durmiš Ajna, Filipović Ema, Harčin Nadira, Haračić Adna, Muftić Asja, Mustafić Jasmina, Nejra Pašić

 

Autor teksta: Viši asistent Harun Sabljaković i asistent Sabira Muftić-Damadžić

Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije
Arhitektonski fakultet UNSA | Izložba studentskih radova - arhitektonske kompozicije