72 GODINE RADA I RAZVOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Svečani decembarski dani UNSA
72 GODINE RADA I RAZVOJA POSTOJANJA UNIVERZITETA U SARAJEVU

- Svečani decembarski dani UNSA –

Drugi decembar 1949. godine ostat će trajno zapisan kao jedan od najznačajnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine. Sada već prije pune 72 godine, na taj dan osnovan je prvi univerzitet u našoj domovini. Osnivanje Univerziteta u Sarajevu značilo je prekretnicu u ekonomskom, općedruštvenom i kulturnom razvoju Bosne i Hercegovine. Bio je to ogroman civilizacijski napredak u odnosu na stanje koje je bilo karakteristično za dotadašnje vrijeme. Opustošena zemlja koja je izašla iz Drugog svjetskog rata imala je svega 1000 visokoobrazovanih kadrova, dok je gotovo 80 posto njenog stanovništva bilo nepismeno.  Početak rada Univerziteta u Sarajevu sa sobom je donio novi pristup naučnim procesima koji su iz temelja promijenili shvatanje problema života i rada kao i razvoja svih potencijala bosanskohercegovačkog društva. Za vrlo kratko vrijeme, na fakultetima, akademijama i naučnim institutima, nastajala su djela trajne vrijednosti koja su mijenjala paradigmu bosanskohercegovačkog društva. Upravo, zahvaljujući naučnoistraživačkom radu Univerziteta u Sarajevu u dosta kratkom vremenskom intervalu, iškolovali su se vrhunski inženjeri, ljekari, profesori i umjetnici čiji su rad i djelovanje u nekim segmentima prevazilazili tadašnje evropske i svjetske standarde. To potvrđuje i činjenica da je naša industrija sa sopstvenim kapacitetima bila kadra proizvoditi najsofisticiranije industrijske komponente kao što su dijelovi za NASA-ine svemirske letjelice i separatori za nuklearne centrale.

Nakon brojnih iskušenja kroz koje je Univerzitet u Sarajevu prolazio kroz svoje postojanje zajedno sa svojim gradom i svojom zemljom, kao što su različite reforme, promjena društveno-političkog uređenja, ratna dešavanja u toku agresije i mnogi drugi izazovi, danas opet predstavlja glavni generator razvoja našeg društva. Svoj 72. rođendan dočekujemo u  punom zamahu integracijskih procesa koji će omogućiti  usaglašene korake u stvaranju  inspirativnog i atraktivnog okruženja za učenje, istraživanje i umjetnički rad čime ostvarujemo svoju osnovnu misiju, a to je prosperitet i progres društva. 

Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu:

Budućnost Univerziteta u Sarajevu kao sistemski važne i složene institucije čija je misija educirati kvalitetne i kreativne lidere sutrašnjice koji su sposobni odgovoriti na sve izazove svoga vremena, mora se temeljiti na zajedničkoj viziji svih njegovih članica čime će se obezbijediti još funkcionalnije njegovo integrirano djelovanje. 

U okviru obilježavanja 72. godišnjice Univerziteta u Sarajevu planirano je održavanje niza manifestacija koje će biti upriličene tokom svečanih decembarskih dana Univerziteta:

 • 16. decembar - Promocija doktora nauka i umjetnosti  (Narodno pozorište  Sarajevo)
 • 18. decembar - Svečana promocija diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu (Bosanski kulturni centar)
 • 22. decembar - Promocija profesora emeritusa i Svečana sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu
 • 22. decembar - Izložba master radova studenata Akademije likovnih umjetnosti UNSA

 

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu će također u narednom periodu održati niz  koncerata:

 • 02 12. 2021. – Koncert sjećanja na profesora Davida Kamhija
 • 04. 12. 2021. - Jure Cerkovnik, gitara (ZHdK Cirih)
 • 06. 12. 2021. - Alex Mateescu, violina; Dženana Hadžić, klavir (MAS)
 • 09. 12. 2021. - Zlatan Božuta, klavir (MAS); Robert Homen, dirigent (Zagreb), Sarajevska filharmonija
 • 14. 12. 2021. - Admir Vračo, truba (MAS)
 • 17. 12. 2021. - Koncert studenata klavira FMU Beograd
 • 21. 12. 2021. - Alma Dizdar, violina (MAS), Nadir Hošić, klavir (MAS/MUZA)