33. međunarodni naučno-stručni skup poljoprivrede i prehrambene industrije

33. međunarodni naučno-stručni skup poljoprivrede i prehrambene industrije

Poljoprivredni fakultet Univeziteta Ege sa ponosom je bio domaćin "33. međunarodne naučno-stručne konferencije poljoprivrede i prehrambene industrije" u saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.

Ovaj događaj, koji je održan u Kušadasiju, Republika Turska, od 13. do 15. novembra 2023. godine, okupio je raznolik skup cijenjenih naučnika i studenata sa domaćih i međunarodnih institucija. Konferencija je započela uvodnim govorima koje su održali prof. dr. Banu Yücel, dekan Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta Ege i prorektor Univerziteta  Ege, i prof. dr. Muhamed Brka, dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univeziteta u Sarajevu.

Učesnici konferencije su sudjelovali u raspravama koje su obuhvatale aktuelne teme iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije. Teme su uključivale održive poljoprivredne prakse, poljoprivredne inovacije i globalne implikacije klimatskih promjena na prehrambene sisteme. Raznovrstan raspon tema omogućio je sveobuhvatno istraživanje izazova i prilika na tom području.

Također, konferencija je pružila i platformu za strateško umrežavanje. Učesnici su iskoristili priliku za povezivanje sa kolegama i stručnjacima iz industrije i jačanje saradnje u istraživanja. Ovaj naglasak na saradnju naglasio je važnost sinergije između akademske zajednice i industrije.

33. međunarodni naučno-stručni skup poljoprivrede i prehrambene industrije
33. međunarodni naučno-stručni skup poljoprivrede i prehrambene industrije
33. međunarodni naučno-stručni skup poljoprivrede i prehrambene industrije
33. međunarodni naučno-stručni skup poljoprivrede i prehrambene industrije