Fakultet islamskih nauka

Ponovni Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme | Univerzitet u Sarajevu - Fakultet islamskih nauka

Fakultet islamskih nauka

PONIŠTAVA SEJavni konkurs za za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu  objavljen u dnevnom listu
„Oslobođenje” dana 15.11. 2023. godine IIN ,,Preporod'' zbog tehničke greške u tekstu Javnog Konkursa,  istovremeno se  PONOVNO RASPISUJE

 

 

Na osnovu člana 71., 118. i 145. Zakona o visokom obrazovanju (''Službene novine Kantona Sarajevo broj 36/22), člana 13. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, člana 34. i 35. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu (broj 02-18-7/21 od 20. 5. 2021.), a u skladu sa Odlukom Vijeća br. 03-03-6-562/23 od 07.06.2023. godine,  saglasnosti Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (Odluka br. 02-03-2-3548-3/23 od 28.10.2023.) i Senata Univerziteta u Sarajevu (Odluka br. 01-17-95/23 od 26. 10. 2023.), Univerzitet u Sarajevu – Fakultet islamskih nauka raspisuje

 

JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

 

1. Stručni saradnik za metodičku praksu i praktikum iz religijske pedagogije i religijske psihologije, jedan (1) izvršilac, puno radno vrijeme

 

2. Stručni saradnik za imamsko-muallimsku praksu i praktikum iz imameta, jedan (1) izvršilac, puno radno vrijeme