Univerzitet u Sarajevu

Otvoren Erasmus+ konkurs za podnošenje projektnih prijava za 2018. godinu

Erasmus+

Iz Nacionalnog Erasmus+ ureda u Bosni i Hercegovini su nas obavijestili da je otvoren konkurs za podnošenje projektnih prijava u okviru programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, za 2018. godinu. 

Organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu koje žele biti dio programa Erasmus+ mogu učestvovati u nizu razvojnih aktivnosti i aktivnosti umrežavanja, uključujući strateško poboljšanje profesionalnih vještina osoblja, izgradnju organizacijskih kapaciteta te razvijanje transnacionalnih partnerstva za saradnju s organizacijama iz drugih zemalja radi ostvarenja inovativnih rezultata ili razmjene najboljih praksi. Osim toga, na ovaj način se omogućuje stvaranje prilika za obrazovnu mobilnost za studente i  akademsko/administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu. Koristi za uključene organizacione jedinice su, među ostalim, veći operativni kapacitet na međunarodnoj razini, bolje metode upravljanja, pristup većem broju projekata i mogućnosti finansiranja, povećana sposobnost pripreme i vođenja projekata te provođenja daljnjih aktivnosti, kao i raznovrsnije mogućnosti za naše studente i akademsko/administrativno osoblje.

Ovim su pozivom za podnošenje prijedloga obuhvaćene sljedeće aktivnosti programa Erasmus+:

Ključna aktivnost 1. (KA1.) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

 • mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • zajednički master-studiji Erasmus Mundus

Ključna aktivnost 2. (KA2.) – Saradnja za inovacije i razmjena dobre prakse

 • strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • savezi znanja
 • udruženja sektorskih vještina
 • izgradnja kapaciteta u području visokog obrazovanja
 • izgradnja kapaciteta u području mladih

Ključna aktivnost 3. (KA3.) – Podrška reformi politike

 • strukturirani dijalog: sastanci između mladih ljudi i donositelja odluka u području mladih

Aktivnosti Jean Monnet

 • katedre Jean Monnet
 • moduli programa Jean Monnet
 • centri izvrsnosti Jean Monnet
 • podrška institucijama u okviru programa Jean Monnet
 • mreže Jean Monnet
 • projekti programa Jean Monnet

Sport

 • partnerstva saradnje
 • mala saradnička partnerstva
 • neprofitna evropska sportska događanja

Rokovi za podnošenje prijava, koji će se navesti u nastavku, traju do 12:00 (podne) prema briselskom vremenu:

Ključna aktivnost 1.

 • Mobilnost pojedinaca u području mladih – 1. februara 2018. godine
 • Mobilnost pojedinaca u području visokog obrazovanja – 1. februara 2018. godine
 • Mobilnost pojedinaca u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, školskom obrazovanju i obrazovanju odraslih – 1. februara 2018. godine
 • Mobilnost pojedinaca u području mladih – 26. aprila 2018. godine
 • Mobilnost pojedinaca u području mladih – 4. oktobra 2018. godine
 • Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus – 15. februara 2018. godine

Ključna aktivnost 2.

 • Strateška partnerstva u području mladih – 1. februara 2018. godine
 • Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja – 21. marta 2018. godine
 • Strateška partnerstva u području mladih – 26. aprila 2018. godine
 • Strateška partnerstva u području mladih – 4. oktobra 2018. godine
 • Udruženja znanja – 28. februara 2018. godine
 • Udruženja sektorskih vještina – 28. februara 2018. godine
 • Jačanje sposobnosti u području visokog obrazovanja – 8. februara 2018. godine
 • Jačanje sposobnosti u području mladih – 8. marta 2018. godine

Ključna aktivnost 3.
Sastanci između mladih ljudi i donositelja odluka u području mladih 

 • 1. februara 2018. godine
 • 26. aprila 2018. godine
 • 4. oktobra 2018. godine

Aktivnosti Jean Monnet
Katedre, moduli, centri izvrsnosti, podrška udruženjima, mreže, projekti – 22. februara 2018. godine

Sportske aktivnosti

 • Partnerstva – 5. aprila 2018. godine
 • Mala saradnička partnerstva – 5. aprila 2018. godine
 • Neprofitna evropska sportska događanja – 5. aprila 2018. godine

Detaljni uvjeti ovog poziva za podnošenje prijedloga, uključujući prioritete, mogu se pronaći u Vodiču programa Erasmus+ na sljedećoj internetskoj adresi:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_hr 

Vodič programa Erasmus+ sastavni je dio ovog poziva za podnošenje prijedloga, a uvjeti sudjelovanja i finansiranja navedeni u Vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj poziv. Radi lakšeg identificiranja pravila prijave na Erasmus+ dostupne su informacije na više službenih jezika zemalja članica Evropske unije, uključujući i hrvatski kao jedan od službenih jezika Bosne i Hercegovine. U slučaju neslaganja u Vodiču na lokanom jeziku, kao pravovaljana se uzima engleska verzija.