Medicinski fakultet

Obavijest o terminu polaganja pismenog i usmenog ispita za prijem u radni odnos za radno mjesto - Laborant na Univerzitetu u Sarajevu – Medicinskom fakultetu

Medicinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU – MEDICINSKI FAKULTET

Čekaluša 90, 71 000 Sarajevo

 

 

OBAVIJEST ZA KANDIDATE O POLAGANJU PISMENOG I USMENOG ISPITA

 

Termin polaganja pismenog i usmenog dijela ispita za kandidate (čije prijave su ispravne) koji su se prijavili na javni oglas za prijem u radni odnos od 07.09.2023. godine, za radno mjesto:

  1. Laborant na Univerzitetu u Sarajevu – Medicinskom fakultetu, pet izvršilaca, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 1 mjesec

 

  • Dan, datum i satnica polaganja pismenog ispita: petak 20.10.2023. godine u 11:00 sati (Sala za patohistološke vježbe) Katedra za patologiju - I sprat Fakulteta
  • Dan, datum i satnica polaganja usmenog ispita: utorak 24.10.2023.godine u 13:00 sati(velika sala u prostorima dekanata Fakulteta)
  • Mjesto polaganja ispita: Univerzitet u Sarajevu – Medicinski fakultet, ulica: Čekaluša 90