Prirodno-matematički fakultet

Obavijest kandidatima o terminu polaganja pismenog i usmenog ispita | Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet

Prirodno-matematički fakultet

OBAVIJEST KANDIDATIMA O TERMINU

POLAGANJA PISMENOG I USMENOG ISPITA

 

 

Termin polaganja pismenog ispita za kandidate koji su se prijavili na Javni oglas od 24.06.2024. godine za prijem u radni odnos na Univerzitetu u Sarajevu - Prirodno-matematičkom fakultetu na radno mjesto

 

Stručni saradnik – poslovni sekretar – 1 izvršilac sa punim radnim vremenom na određeno vrijeme

 

održaće se dana 12.07.2024. godine sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu – Prirodno-matematičkog fakulteta (visoka zgrada), kabinet 205/II

 

Termin polaganja usmenog ispita za kandidate koji su se prijavili na Javni oglas od 24.06.2024. godine za prijem u radni odnos na Univerzitetu u Sarajevu - Prirodno-matematičkom fakultetu na radno mjesto

 

Stručni saradnik – poslovni sekretar– 1 izvršilac sa punim radnim vremenom na određeno vrijeme

 

održaće se dana 12.07.2024. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu – Prirodno-matematičkog fakulteta (visoka zgrada), kabinet 205/II