Prirodno-matematički fakultet

KONKURS/NATJEČAJ za izbor nastavnika i viših asistenata na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Prirodno-matematički fakultet

Na osnovu Odluka Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 12.09.2017. g., 22.09.2017. g.,  06.10.2017. g. i Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu od 27.09.2017. g. i 25.10.2017. g., raspisuje se: 

KONKURS/NATJEČAJ
za izbor nastavnika i viših asistenata na 
Prirodno-matematičkom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu