Elektrotehnički fakultet

KONKURS za upis studenata na III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ na Univerzitetu u Sarajevu – Elektrotehničkom fakultetu u studijskoj 2023/2024. godini (drugi upisni rok)

Elektrotehnički fakultet