Veterinarski fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja | Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet

Veterinarski fakultet

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/22),odredaba Uputa Senata Univerziteta u Sarajevu o realizaciji izbora u isto ili više akademsko zvanje na Univerzitetu u Sarajevu u skladu sa uslovima propisanim ranijim Zakonom broj: 01-15-29/23 od 27.09.2023. godine, Prijedloga odluke Vijeća Fakulteta broj: 02-16-414-2/24 od 14.05.2024. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja broj: 01-9-136/24 od 29.05.2024. godine i Odluke dekana Fakulteta o raspisivanju javnog konkursa broj: 02-16-414-4/24 od 11.06.2024. godine, raspisuje se

 

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

Oblast Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji- nastavnik u zvanju vanrednog/e profesora/ice - 1 izvršilac, puno radno vrijeme