Filozofski fakultet

Konkurs za izbor

Filozofski fakultet

Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/321, 02-01/322, 02-01/323, 02-01/324, 02-01/325, 02-01/326, 02-01/327 i 02-01/328 od  9. 10. 2017. godine i  saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-7582/17 od 25. 10. 2017. godine, 

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET
raspisuje
K O N K U R S
za izbor