Građevinski fakultet

JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora | Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet

Građevinski fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet br. 02-1-1959-2/23 od 01.11.2023. godine i člana 8. Pravilnika o zakupu prostora na Univerzitetu u Sarajevu broj: 02-14-6-1/23 od 28.04.2023. godine, Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet objavljuje

J A V N I   O G L A S

za prikupljanje ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora