Prirodno-matematički fakultet

Javni oglas za prijem u radni odnos na Univerzitetu u Sarajevu - Prirodno-matematičkom fakultetu na neodređeno vrijeme

Prirodno-matematički fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zmaja od Bosne 33-35, Sarajevo

website: www.pmf.unsa.ba

 

Na osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-42541-7/23 od 05.10.2023. godine, Odluke Rektora Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-4106-3/23 od 20.04.2023. godine i Odluke Dekana Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, broj: 01/01-784/7-2023 od 26.10.2023. godine, a u skladu sa članom 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Službene novine KS”, broj: 19/21 i 10/22), raspisuje se

 

  JAVNI OGLAS

  za prijem u radni odnos na   

Univerzitetu u Sarajevu- Prirodno-matematičkom fakultetu

na neodređeno vrijeme

 

1. POMOĆNI RADNIK – SPREMAČICA -1 izvršilac sa punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme;