Veterinarski fakultet

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos | Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet

Veterinarski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU – VETERINARSKI FAKULTET
Zmaja od Bosne 90, 71 000 Sarajevo
https://vfs.unsa.ba

Na osnovu odredaba Zakona o radu („Službene novine FBiH“, br.: 26/16, 89/18 i 44/22), čl.
3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona
Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 19/21 i 10/22), čl. 12. i 13. Jedinstvenog
pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu broj: 02-89/19 od 19.09.2019. godine, Odluke
Rektora Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-4201-2/23 od 25.04.2023. godine i Odluke Vlade
Kantona Sarajevo, broj: 02-04-35120-13/23 od 10.08.2023. godine, Univerzitet u Sarajevu –
Veterinarski fakultet raspisuje

JAVNI OGLAS
ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

RADNO MJESTO:

Samostalni referent u Službi za finansijsko – računovodstvene poslove i javne nabavke
(fakturista) - jedan izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od mjesec dana