Farmaceutski fakultet

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos | Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18), Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-28548-19/22 od 21.07. 2022. godine, člana: 12. i 13. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu broj: 02-89/19 od 19.09.2019. godine, Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-47872-28/21 od 30. 12. 2021. godine, Odluke Rektora Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-820-1/21 od 26. 01. 2021. godine i Odluke Dekana Univerziteta u Sarajevu - Farmaceutskog fakulteta, broj: 0101-437/23 od 30. 01. 2023. godine, a u skladu sa članom 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Službene novine KS”, broj: 19/21 i 10/22), raspisuje se

 

  JAVNI OGLAS

  za prijem radnika u radni odnos

 

  1. STRUČNI SARADNIK ZA OBAVLJANJE IKT POSLOVA

1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme