Ekonomski fakultet

Javni konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Ekonomski fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 06. 07. 2021. i 14. 09. 2021. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-12-38/21 od 22. 07. 2021. godine i broj: 01-205/21 od 29. 09. 2021. godine, raspisuje se

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNONASTAVNO ZVANJE NA
EKONOMSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU

  1. Oblast Menadžment i informacioni sistemi, 1 nastavnik u zvanju redovni profesor, puno radno vrijeme
  2. Oblast Finansije, 1 nastavnik u zvanju redovni profesor, puno radno vrijeme