Mašinski fakultet

Javni konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja na Univerzitetu u Sarajevu - Mašinskom fakultetu

Mašinski fakultet

Na osnovu člana 121. stav (6) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 36/22), u skladu sa članom 233. i 234. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-15-13/23 od 27.09.2023. godine, Univerzitet u Sarajevu – Mašinski fakultet, raspisuje,

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA NA

UNIVERZITET U SARAJEVU - MAŠINSKI FAKULTET

 

 

1. Izbor člana akademskog osoblja – nastavnik  u zvanje docenta                                         1 izvršilac

Naučna oblast: Industrijski inžinjering i menadžment                           

(puno radno vrijeme, na period od 5 godina)