Novosti i događaji

Događaji

15
Dec
Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu (Kampus UNSA, Zmaja od Bosne 8)
15
Dec
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu
14
Dec
14
Dec
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7, Sarajevo
12
Dec
Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu
11
Dec
Galerija Akademije likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo
11
Dec
Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu (Kampus UNSA, Zmaja od Bosne 8)