TAM radionica "Akreditacija studijskih programa u Bosni i Hercegovini - Traženje odgovarajućeg i održivog modela"

Datum događaja
29
Sep

Nacionalni Erasmus + ured u BiH (NEO), u saradnji sa Univerzitetom u Banjoj Luci i timom stručnjaka za reformu visokog obrazovanje u BiH (HERE), organizuje Misiju tehničke pomoći (TAM) radionicu "Akreditacija studijskih programa u Bosni i Hercegovini - Traženje odgovarajućeg i održivog modela" koja će biti organizovana u amfiteatru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, dana 29. i 30. septembra 2021. TAM će biti prilika da se sagleda trenutna situacija oko akreditacije visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini sa posebnim naglaskom na akreditaciju studijskih program te moguće modalitete primjenjive u Bosni i Hercegovini. Profesor Mile Dželalija sa Sveučilišta u Splitu prisustvovat će sastanku kao  međunarodni stručnjak.

Ovaj događaj financijski podržava Evropska komisija u okviru provedbe programa Erasmus + i održat će se na B/H/S jezicima, uz obezbijeđen prevod na engleski jezik.

Za učesnike koji nam se neće moći pridružiti u Banjoj Luci, obezbijedili smo učešće putem platforme Zoom. Molimo vas da svoje učešće potvrdite na sljedeću e-adresu: masa.vinsbah@erasmusbih.com (ime prezime, institucija, e-mail, kontakt telefon te način učešća) najkasnije do 27. septembra (12:00 sati). Prijava je obavezna i samo oni koji se registruju bit će u mogućnosti da prisustvuju.