Svečano otvaranje smjera “Pravo Vijeća Evrope” na II ciklusu studija na Pravnom fakultetu UNSA

Pravni fakultet
Datum događaja
09
Okt

Svečano otvaranje smjera Pravo Vijeća Evrope na II ciklusu studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu bit će upriličeno u ponedjeljak, 9. oktobra 2023. godine sa početkom u 17:00 sati u sali postdiplomskog studija Univerziteta u Sarajevu - Pravnog fakulteta  (Obala Kulina bana 7/III) uz predstavljanje programa.

Svečano otvaranje će pozdravnim obraćanjima otvoriti dekanica Pravnog fakulteta, prof. dr. Zinka Grbo.

Uvodno izlaganje održat će Bojana Urumova, šefica Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu.

Program smjera će predstaviti prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić, šefica Katedre za državno i međunarodno javno pravo u okviru koje se organizira i izvodi smjer Pravo Vijeća Evrope na II ciklusu studija.

Svečanom otvaranju će prisustvovati predstavnici Vijeća Evrope, strane diplomate, akademsko osoblje UNSA - Pravnog fakulteta i studenti/tice smjera Pravo Vijeća Evrope.

Program svečanog otvaranja magisterija