Promocija knjige "Bosanski jezik i komunikacija u nastavnoj praksi"

Promocija knjige "Bosanski jezik i komunikacija u nastavnoj praksi"
Datum događaja
20
Sep

Promocija knjige "Bosanski jezik i komunikacija u nastavnoj praksi" autora prof. dr. Ismaila Palića i prof. dr. Mirele Omerović, bit će održana 20. septembra 2023. god. u 12:00 sati u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Knjiga "Bosanski jezik i komunikacija u nastavnoj praksi" nastala je na osnovu rezultata naučnoistraživačkog projekta "Jezičko izražavanje i razvoj komunikacijske kompetencije u nastavnom procesu", koji je Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo podržalo u 2021. godini, a čiji je nosilac Univerzitet u Sarajevu - Pedagoški fakultet. Izdavač knjige je Sarajevo Publishing.