Nacionalni Erasmus+ informativni dan u BiH

Erasmus
Datum događaja
09
Nov
Mjesto događaja
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Poziv za učešće

Nacionalna Erasmus+ kancelarija u saradnji sa delegacijom Evropske unije u BiH i Univerzitetom u Banjoj Luci organizira „Nacionalni Erasmus+ informativni dan u Bosni i Hercegovini“, koji će se održati u četvrtak 9. novembra 2017. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

Cilj događaja je promocija aktivnosti Erasmus+ programa u oblasti visokog obrazovanja, uključujući: projekte jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju, međunarodne kreditne mobilnosti, zajedničke master-programe, Žan Mone aktivnosti, s posebnim naglaskom na predstavljanje novog poziva za dostavu projektnih prijedloga u oblasti visokog obrazovanja.

Događaj će promovirati Erasmus+ program, jačanje saradnje i veza između visokoškolskih ustanova i drugih relevantnih aktera u BiH.

Molimo vas da potvrdite vaše učešće najkasnije do 7. novembra 2017. godine putem e-maila: mahira.zonic@erasmusbih.com.